|

O nama

 

Izgradnja turističkog i sportsko-rekreativnogkompleksa „Aqua city“ je otpočela sredinom 2011. godine u novom gradu Slobomiru, koji se nalazi na rijeci Drini, u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, uz magistralni put Banja Luka - Brčko- Bijeljina - „Pavlovića most“ - Šabac - Beograd. Područje na kome se nalazi novi grad Slobomir karakteristično je po izuzetnim prirodnim bogatstvima: plodnom zemljištu, vodom za piće, geotermalnom vodom, hidro-energetskim potencijalom donjeg toka rijeke Drine i to je područje, koje po svojim karakteristikama, zadovoljava sve ekološke zahtjeve. 

Slobomir posjeduje i izuzetno bogatstvo geotermalne vode, temperature oko 75° C na dubini od 1.800 m ( protoka 60 litara u sekundi), za čiju eksploataciju je sklopljen ugovor o koncesiji sa Vladom Republike Srpske. Geotermalna energija koristiće se za grijanje cjelokupnog kompleksa akva parka.  

Vodeni pаrk će se grаditi u tri fаze nа grаđevinskom zemljištu površine 5,3 hektаrа. Sаstojaće se iz zаtvorenog i otvorenog dijelа.

Zаtvoreni vodeni pаrk se grаdi nа grаđevinskom zemljištu površine 19.960m², а činiće gа:

- Ulazni objekat, spratnosti P+1, ukupne površine 2.560 m2, sa biletarnicom, svlačionicama, garderobama, sanitarnim i tehničkim prostorijama u prizemlju, ugostiteljskim i uslužnim sadržajima i službenim prostorijama na spratu kao iterasomza sunčanje na ravnom krovu.

-      - Objekat Kule, spratnosti P+5, ukupne površine 4.150 m2, sa tehničkom prostorijama u prizemlju, ugostiteljskim sadržajem, prostorom za saunu, fitnes centrom , wellness centrom i sličnim sadržajima na prvom i drugom spratu, tehničkom etažom na trećem spratu, restoranom na četvrtom i terasama na poslednjoj etaži.

- Prostor bazena površine 5.750 m2, u okviru kojeg se nalazi sistem nekoliko različitih međusobno povezanih bazena sa atrakcijama:

 

-Bazen sa četvorostaznim spustom površine 250 m2

-Bazen sa duplim spiralnim i ravnim toboganima površine 250 m2

-Bazen za plivanje i relaksaciju sa hidromasažnim zonama, uzvodnim tokovima i vodopadima, sa dijelom koji izlazi van objekta, ukupne površine 1.250 m2

-Dječiji bazen sa atrakcijama, dubine 40 cm, površine 250 m2

-Prateći ugostiteljski sadržaji

-Tuševi

-Sanitarni objekti

-Popločane i travnate površine za odmor i sunčanje

 

U drugoj fazi predviđena je izgradnja objekata zatvorenog olimpijskog bazena, koji zadovoljava kriterijume za organizaciju međunarodnih takmičenja. Pored olimpijskog bazena dimenzija 25 x 50 m, objekat sadrži potrebne prostorije garderoba , svlačionica, službenih prostorija, prostorija za medije, tribine kapaciteta 500 gledalaca, servisne, sanitarne, ugostiteljske i druge prostore neophodne za ovu vrstu objekata. U osnovi, objekat je površine 4.300 m2, a sa dva sprata i dvije galerije ukupna površina iznosi 7.500 m2.

Kapacitet zatvorenog aqua parka iznosi 3000 posjetilaca istovremeno. Koristiće se tokom cijele godine, a u ljetnjoj sezoni, otvaranjem bočnih strana objekta, čini cjelinu sa otvorenim aqua parkom. Planirano je da se, u daljoj fazi razvoja, na višoj etaži objekta formira prostor wellness centra, koji bi činio vezu sa budućim hotelom u okviru aqua parka.

Otvoreni vodeni pаrk sа bаzenimа će se grаditi nа grаđevinskom zemljištu površine 2,3 ha, od čegа će vodene površine zаuzimаti 6,500m², а čine ih: bаzen sа tаlаsimа, relаks bаzen, dječiji bаzen, mirne i divlje rijeke, bаzen sа tobogаnimа.

U prostoru otvorenih bazena nalaze se travnate površine, površine za sunčanje, popločane staze i platoi, ugostiteljski sadržaji, sanitarni objekti i tuševi.

Vodeni pаrk , sa završene sve tri faze će moći dа primi istovremeno oko 9 500 posjetilаcа.

Parking prostor, kapaciteta oko 1.000 vozila, na površini od 20.000 m2 definisan je regulacionim planom Slobomira i lociran na prilazu kompleksu.

Planirana je instalacija najmodernije opreme za ovu vrstu zabave kao i savremena bazenska tehnologija sa uređajima za igre na vodi. Primjeniće se atraktivna arhitektonska rješenja, savremeni dizajn prostora i elemenata konstrukcija i opreme, visok nivo završne obrade i sofisticirani sistem upravljanja.

Na osnovu ugovora zaključenih sa Vladom Republike Srpske, Kompanija "Slobomir" posjeduje dvije koncesije, i to:

-koncesiju za eksploataciju malo mineralne vode na ležištu grada Slobomira,na 30 godina, zaključenu avgusta 2006.,

-koncesiju za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda,takođe na 30 godina, zaključenu januara 2003.

Građevinsko zemljište na kome će se graditi zabavni i akva park je u vlasništvu Kompanije "Slobomir", što će uticati na dalje aktivnosti sadašnje i buduće konkurencije koja bi morala da izdvoji značajna finansijska sredstva za potrebe kupovine zemljišta na kojem bi gradili komplekse sličnog izgleda, namjena i dimenzija. Ako se uzmu u obzir i koncesije za eksploataciju geotermalnih voda koje će se koristiti za grijanje i bazene, čija su izvorišta u neposrednoj blizini budućeg akva parka više je nego jasna ekonomska opravdanost realizacije ovog poduhvata.

Nosilac investicionih aktivnosti i izgradnje aqua parka je nova Kompanija "Aqua City" d.o.o., Slobomir.

 

Tuesday the 22nd. Aqua City 2012. Sva prava zadržana.. Best online poker sites - All rights reserved.